Usługi

Fotolia 452168 Subscription L- Pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań informatycznych
- Odnawianie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw
- Doradztwo w zakresie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania
- Profilaktyka antywirusowa
- Optymalizacja pracy komputerów i archiwizacja danych
- Instalacja, konfiguracja i wdrażanie oprogramowania wspierającego działalność firmy
- Administracja serwerami
- Naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego, konsultacje w zakresie możliwości i opłacalności jego modernizacji
- Nadzór i administracja sieciami komputerowymi
- Stała opieka i nadzór techniczny nad urządzeniami komputerowymi
- Usługi internetowe i teleinformatyczne (m.in. Wybór operatora oraz przeprowadzenie instalacji przyłącza do Internetu, instalacja i konfigurowanie routerów, serwerów i innych urządzeń aktywnych, rejestracja domen, etc.)
- Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
- Pomoc przy wyborze ofert hostingowych www, poczty elektronicznej, domeny etc.
- Konserwacja sprzętu
- Inne usługi związane z technologiami informatycznymi